Voorwaarden bij het volgen van een traject bij De Hartzaakcoaching

  • De coach gaat te werk volgens de ethische codes voor coaches zoals beschreven in het document Ethische Code
  • De coach geeft van tevoren aan wat een coachtraject inhoudt en overhandigt de klant een coachcontract voor aanvang van het traject
  • De coach zegt alleen bij dringende zaken een afspraak af en zal dan in overleg op korte termijn een nieuwe plannen.
  • De coach draagt zorg voor een passende coachruimte of komt naar de klant toe in overleg.
  • De klant blijft te allen tijden verantwoordelijk voor zijn/haar eigen proces en keuzes
  • Mocht een klant niet tevreden zijn over het traject van De Hartzaakcoaching dan zal er in goed overleg een passende oplossing worden gezocht.

Privacyverklaring

Bekijk hier onze privacyverklaring