Voorwaarden bij een aanschaf via de webwinkel

 • Producten die via de webwinkel worden besteld kunnen niet retour worden gezonden zonder voorafgaand overleg over de reden.
 •  U verplicht zich aan de betaling van de bestelde producten na het bevestigen van de bestelling.
 • Sommige producten hebben een houdbaarheidsdatum, informeert u vooraf of deze aan uw verwachting voldoet.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Voorwaarden bij het volgen van een traject bij De Hartzaak

 • Ik ga te werk volgens de ethische codes voor coaches zoals beschreven in het document Ethische Code.
 • Ik geef van tevoren aan wat een coachtraject inhoudt en overhandigt de klant een coachcontract voor aanvang van het traject.
 • ik zeg alleen bij dringende zaken een afspraak af en zal dan in overleg op korte termijn een nieuwe plannen.
 • Ik draag zorg voor een passende coachruimte of komt naar de klant toe in overleg.
 • Jij als klant blijft te allen tijden verantwoordelijk voor jouw eigen proces en keuzes.
 • Mocht je niet tevreden zijn over het traject van De Hartzaakcoaching dan zal er in goed overleg een passende oplossing worden gezocht.

Voorwaarden bij het inschrijven van de nieuwsbrief

 • Ik verwerk jouw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en zal ze nooit doorgeven aan derden.
 • De maillijst voor de nieuwsbrief wordt soms gebruikt om een aanbieding te versturen voor een bepaalde dienst of actie.
 • De nieuwsbrief verschijnt op verschillende momenten in het jaar, maar niet meer dan ongeveer eens per maand. Ik gebruik hierbij MailChimp.
 • Jij als klant kunt je altijd uitschrijven voor de nieuwsbrief: onderaan iedere brief staat hiervoor een link, maar je mag ook een e-mail sturen met je verzoek.
 • Op de inhoud van een nieuwsbrief berusten auteursrechten, dat betekent dat je de inhoud niet als los onderdeel mag reproduceren of hergebruiken. Je mag wel de hele nieuwsbrief doorsturen naar iemand die geïnteresseerd is.